STOWARZYSZENIE PROMOCJI

Bezpieczeństwa pracy

ZAPROSZENIE

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

z siedzibą w TARNOBRZEGU

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy z siedzibą w Tarnobrzegu, zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2023 roku w Zespole Zamkowo – Parkowym w Baranowie Sandomierskim,  z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Członków Stowarzyszenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i ustalenie kworum.
  3. Przyjęcie Statutu Stowarzyszenia w nowym brzmieniu.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Początek obrad godzina 13.00.

 

W przypadku braku możliwości stawiennictwa osobistego każdy Delegat może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go na Zebraniu – w takim przypadku konieczne jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa w oryginale.

 

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy

 

Projekt_statut

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA PRACY z siedzibą w TARNOBRZEGU

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy z siedzibą w Tarnobrzegu, zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2023 roku w Dworze Dwikozy Hotel Restauracja, ul. Spółdzielcza 12, 27-620 Dwikozy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i ustalenie kworum.
  3. Wybór Delegatów na Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Początek obrad godzina 13.00.

W związku ze znaczną liczebnością członków Stowarzyszenia, dla zapewnienia miejsca dla wszystkich uczestników Zebrania konieczna jest rezerwacja odpowiedniej sali (lub sal) i jej przygotowanie.

Zarząd PROSI O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI ewentualnie INFORMACJĘ O BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZYBYCIA na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 czerwca 2023 roku.

Brak informacji będzie uznany za jednoznaczny z brakiem obecności, jednak uczestnictwo w Zebraniu będzie możliwe dla wszystkich Członków, mimo trudności logistycznych.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości. W przypadku braku możliwości stawiennictwa osobistego każdy Członek może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go na Zebraniu – w takim przypadku konieczne jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa w oryginale.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy

 

Od 2 lipca 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące sie eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392)

SPSP Tarnobrzeg

Wysokośc opłaty egzaminacyjnej w 2023 roku wynosi:

- od stycznia do czerwca 2023 - 349,00 zł/egzamin

- od lipca do grudnia 2023 - 360,00 zł/egzamin

SPBP Tarnobrzeg - 509 907 896