STOWARZYSZENIE PROMOCJI

Bezpieczeństwa pracy

Wysokośc opłaty egzaminacyjnej w 2023 roku wynosi:

- od stycznia do czerwca 2023 - 349,00 zł/egzamin

- od lipca do grudnia 2023 - 360,00 zł/egzamin

SPBP Tarnobrzeg - 509 907 896