STOWARZYSZENIE PROMOCJI

Bezpieczeństwa pracy


Polityka ochrony danych osobowych Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy

Załącznik nr 3 do Polityki ochrony danych osobowych Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy

Załącznik nr 5 do Polityki ochrony danych osobowych Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy - klauzula informacyjna dla członków stowarzyszenia SPBP w Tarnobrzegu

Załącznik nr 6 do Polityki ochrony danych osobowych Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy - informacja dla osób, których dane są przetwarzane, a pozyskane zostały nie od osoby, których dane dotyczą (na podst art. 14 RODO)