PARTNER: 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI

Bezpieczeństwa Pracy

Od 2 lipca 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące sie eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392)

SPSP Tarnobrzeg