STOWARZYSZENIE PROMOCJI

Bezpieczeństwa pracy

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE  ELEKTRYCZNE - CIEPLNE - GAZOWE

przeprowadzamy od poniedziałku do soboty po uzgodnieniu terminu - 509 907 896.

exam

Opłata za egzamin w 2023 r. wynosi: 360,00 zł (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1392).

Aby przystąpić do egzaminu należy:

1. wypełnić wniosek lub wnioski o sprawdzenie kwalifikacji i przesłać go/je w oryginale pocztą lub z podpisem kwalifikowanym ewentualnie epuap mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wiedzę, odpowiednio w formie oryginału bądź skanu określone w paragrafie 6 ust. 2 wyżej przywołanego rozporządzenia;

3. dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia 98 9434 0002 2001 1046 0146 0001 wpisując w tytule przelewu Imię i Nazwisko oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego (w przypadku grupy osób załączyć osobną listę, a w przelewie podać łączną liczbę osób).  Dowód wpłaty załączyć do wniosku.

Niekompletne wnioski lub niepodpisane czy też podpisane przez niewłaściwe osoby będą zwracane. Dlatego proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w trakcie ich wypełniania - 509 907 896.

Po złożeniu kompletu dokumentów skontaktujemy się niezwłocznie z każdym, w celu przedstawienia tematyki egzaminacyjnej jak również poinformujemy o miejscu, terminie i formie egzaminu.

Egzaminy realizujemy w tradycyjny sposób jak również poprzez komunikatory i platformy internetowe.

NA EGZAMINIE NIEZBĘDNE BĘDZIE OKAZANIE SIĘ DOWODEM OSOBISTYM.

Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w siedzibie Zamawiającego.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
przewodniczący komisji egzaminacyjnej