PARTNER: 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI

Bezpieczeństwa Pracy

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE ELEKTRYCZNE-CIEPLNE-GAZOWE

przeprowadzamy od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu terminu z Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej – tel. 573 460 005.

exam

Opłata za egzamin w 2020 r. wynosi: 280,00 zł (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. z 2013 r. Nr 89, poz. nr 89 poz. 828).

Na egzamin proszę stawiać się z dowodem osobistym i potwierdzeniem dokonania przelewu na konto Stowarzyszenia.

Opłatę należy uregulować przed egzaminem dokonując wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia Nr 98 9434 0002 2001 1046 0146 0001 lub płacąc gotówką w kasie Stowarzyszenia bezpośrednio przed egzaminem - pokój 26.

Dla zorganizowanych grup, istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w siedzibie Zamawiającego.